top of page

Домени и технологии

Нашиот тим има големо искуство во дизајнирање на софтвер, развој и осигурување на квалитет во широк спектар на технологии и домени.

right-up-01.png
circle grad 1000px.png

МОБИЛНИ

Flutter SDK
Android native
iOS native

circle grad 1000px.png

WEB

FRONTEND

Angular
React
Vue.js

circle grad 1000px.png

ПОДАТОЦИ

Релациони ДБ
Flink
Cassandra
MongoDB
Kafka
Redis

circle grad 1000px.png

ДИЗАЈН

Веб дизајн

Веб развој
Дизајн на UI / UX
Развој на бренд

circle grad 1000px.png

РАЗВОЈ НА СИСТЕМИ

AOSP
IoT
Вградени
Вмрежување

circle grad 1000px.png

ML / AI

Машинско учење
Длабинско учење
Голем податок
Обработка на тек

Аналитика

circle grad 1000px.png

BACKEND

Java / Spring
.NET
.NET Core
PHP / Laravel
Python / Django
Node.js

PHP

circle grad 1000px.png

КОНТРОЛА НА

КВАЛИТЕТ

Рачна
Автоматизирана
Функционална
Не-функционална
Регресија

circle grad 1000px.png

БЛОКЧЕЈН

DLT и Fintech
Hyperledger
Ethereum
EOS

bottom of page